Jan 302014
 
 January 30, 2014  Add comments

ԱՍԱԼԱ նախկին անդամ, Նախախորհրդարանի քարտուղարության անդամ Ալեք Ենիգոմշյանի ելույթը «Թեքեյան կենտրոն» հիմնադրամ 2014 թ. հունվարի 17–ին։

Տեսանյութը` Preparliament.com, իսկ ենթագրերը` TheTruthMustBeTold.com։